DATA

DZIEŃ ZAJĘCIA INSTRUKTOR

PROWADZĄCY

ZASTEPSTWO

PRZED ZAPISANIEM SIĘ NA ZAJĘCIA RUCHOWE UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE MASZ ŻADNYCH PRZECIWSKAZAŃ DO STOSOWANIA OKREŚLONEGO TRENINGU – W RAZIE POTRZEBY ZASIĘGNIJ PORADY LEKARZA.

 1. Rezerwacja/odwoływanie  miejsc na  zajęcia  możliwa jest:
  • osobiście w recepcji klubu
  • telefonicznie  nr tel.12 659 90 33, kom. 501 64 57
  • drogą mailowa: azik@azik.pl
  • poprzez gg nr 2404553
 2. Odwoływanie zarezerwowanych zajęć jest konieczne i powinno  odbyć  się przynajmniej na 2h przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W przypadku pierwszych zajęć porannych anulowanie rezerwacji musi nastapić do godz. 22.00 dnia poprzedniego.
 4. Dwukrotne nieodwołanie zarezerwowanych zajęć w danym okresie rozliczeniowym automatycznie powoduje brak możliwości rezerwacji długoterminowych. W takim przypadku rezerwacje przyjmowane są w tym samym dniu.
 5. Wszyscy uczestnicy  są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia odpowiednio wcześniej celem punktualnego rozpoczęcia zajęć. W wyjątkowych wypadkach, maksymalne dopuszczalne spóźnienie wynosi  5 minut od momentu rozpoczęcia zajęć.