';

Azik TV

Azik TV

Azik szkoła instruktorów

Azik szkoła instruktorów

Stability & Flexibility

Recommend
  • Facebook
Share
Tagged in
Stability & Flexibility Stabilność i elastyczność funkcjonalna. Zdolność ciała do radzenia sobie z obciążeniami i wyzwaniami dotyczącymi uzyskania wymaganej kontroli podczas wykonywania konkretnego zadania. Zastosowane tu zostały liczne techniki pracy z ciałem m.in. takie jak: Yoga funkcjonalna, Animal Flow, technika Pilates, ćwiczenia kalisteniczne i gimnastyczne. Łączą one w sobie mądrość klasycznych form ze współczesną wiedzę naukową. Oryginalne i niezwykle skuteczne ćwiczenia oparte na naturalnych wzorcach ruchowych uruchomią każdy mięsień w Twoim ciele, poprawiając Twoje zdrowie oraz możliwości we wszystkich aktywnościach fizycznych, które podejmujesz. Wiedza naukowa daje w tym przypadku solidny punkt odniesienia, obiektywną miarę, którą można przykładać do różnych technik i sposobów praktyki. Dzięki niej można łączyć w sensowną całość techniki z wielu źródeł oraz tworzyć nowe warianty ćwiczeń. Zajęcia rozpoczynają się od części rozgrzewającej, która charakteryzuje się niskim obciążeniem siłowym i umiarkowanymi zakresami ruchu w stawach. Maksymalne zakresy ruchu w tej części to takie, które można uzyskać przy rozciąganiu aktywnym, tj. mięsień rozciąga się tyle, ile jest to możliwe wykorzystując jedynie pracę jego antagonistów, bez wsparcia siły grawitacji, czy przykładania siły zewnętrznej. Dbamy więc o to, aby w części rozgrzewającej poruszyć wszystkie stawy we wszystkich osiach i płaszczyznach ruchu. Wykorzystuję w tym celu łagodne ruchy dynamiczne oraz łatwe asany. W następnej części dominuje praca siłowa, głównie koncentryczna i izometryczna w niewielkich zakresach ruchu. Priorytetem jest tu wzmacnianie centrum ciała, szczególnie głębokich mięśni tułowia. W kolejnej części zajęć następuje stopniowe zwiększanie zakresów ruchu. Dominuje w niej ekscentryczna praca siłowa, rozciąganie pasywne oraz izometryczne aktywacje mięśni w dużych zakresach ruchu (rozciąganie izometryczne). Ta część rozwija jednocześnie elastyczność i siłę w sposób maksymalizujący sprawność funkcjonalną i przywracający harmonię ciała. Zajęcia kończą się ćwiczeniami wyciszającymi i relaksem Celem nadrzędnym treningu jest dobro ludzi ćwiczących. Na poziomie fizycznym jest to przede wszystkim zdrowie i wszechstronna sprawność funkcjonalna, utrzymywana możliwie jak najdłużej. Na poziomie psychicznym jest to rozwój korzystnych cech i funkcji psychicznych jak: uważność i koncentracja, wrażliwość, spokój i pogoda ducha, dobre radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Aby osiągnąć te cele prowadzący korzysta z technik przedstawionych powyżej, całej dostępnej wiedzy naukowej na temat funkcjonowania ludzkiego ciała i umysłu oraz długoletniego doświadczenia. Zajęcia Stability & Flexibility w ujęciu funkcjonalnym można wykorzystać zarówno do osiągnięcia pełnego dobrostanu fizycznego i psychicznego w codziennym życiu jak i w celu przygotowania ciała oraz umysłu do wszystkich podejmowanych aktywnościach fizycznych.
Zobacz grafik