';

Zajęcia fitmix w każdy wtorek, wirtualne czwartki do końca wakacji…