';

Azik TV

Azik TV

Azik szkoła instruktorów

Azik szkoła instruktorów

Reha sport studio – Strona w budowie

Reha sport studio – Strona w budowie

TRENING OGÓLNOROZWOJOWY TBC Junior 10-15l.

POZNAJ I ROZWIŃ SPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ SWOJEGO DZIECKA !

NOWA FORMUŁA TRENINGU, małe grupy 10-12 osób.

TRENING OGÓLNOROZWOJOWY TBC Junior 10-15l. – autorski program treningowy uwzględnia m.in.:

 • Ocenę funkcjonalną FMS
 • Reedukację wzorca ( korektywa)
 • Rozwój motoryki podstawowej i ukierunkowanej
 • Monitoring postępów

Korzyści wynikające z systematycznego uczestnictwa to min:

 • Korekcja wad postawy
 • Rozwój potencjału sprawności fizycznej i wydolności , który stanowić będzie również doskonałą bazę pod uprawianie danej dyscypliny sportowej
 • Bieżące eliminowanie zaburzeń w ciele
 • Zmniejszenie ryzyka urazów i kontuzji
 • Kształtowanie nawyku systematycznej pracy nad sobą
 • Rozwój samodyscypliny
 • Pozytywny wpływ na rozwój intelektualny

Nabór do grupy odbywa się na podstawie oceny funkcjonalnej FMS każdego uczestnika zajęć. Polega ona na jakościowym sprawdzeniu podstawowych wzorców ruchowych (fundamentalnych dla ruchu człowieka).

Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, można zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną ustalone cele i założenia programu ukierunkowane na działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową, oraz stymulujące rozwój ukierunkowanych cech motorycznych.

Pierwszym etapem pracy z grupą jest kształtowanie podstawowych parametrów motorycznych, takich jak : mobilność, stabilność, propriocepcja (zmysł orientacji ułożenia własnego ciała – czucie głębokie).

W kolejnych etapach praca odbywa się na poziomie motoryki ukierunkowanej, tak aby we właściwy, bezpieczny sposób rozwijać : siłę, szybkość, zwinność

Na każdym etapie programu treningowego monitorowane są postępy każdego uczestnika zajęć.

Testy funkcjonalne będą wykonywane co kwartał przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera przygotowania motorycznego Anetę Aziewicz, tak aby w możliwie szybkim czasie reagować na wszelkie zmiany wynikające z ograniczeń i możliwości młodego człowieka.

Tak zaprogramowana praca, w początkowej fazie przygody z ruchem, jest bezpieczna i stanowi pierwszy poziom w piramidzie osiągnięcia optymalnej sprawności fizycznej.

Treningi TBC Junior są również doskonałym przygotowaniem do uprawiania sportu wyczynowego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki oraz w czwartki o godzinie 16:30.


  Zobacz grafik  
Recommend
 • Facebook
Share
Tagged in